Ποινές Ε.Σ.Κ Κυκλάδων 8-11-2018

Το πειθαρχικό όργανο του Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Κ. , επιβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84,  83 και 65  του κανονισμού της Ε.Ο.Κ., στον προπονητή κ. Παπαβασιλείου Κωνσταντίνο, προπονητή του Πανναξιακός ΑΟΝ. ποινή στέρησης του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του διάρκειας σαρανταπέντε ημερών. Συνεκτιμήθηκε η απολογία  και η προηγούμενη συμπεριφορά που έχει επιδείξει και επιβλήθηκε ποινή μειωμένη . Η ποινή κατά το άρθρο 88 ισχύει από 8-11-2018.

 

Το πειθαρχικό όργανο του Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Κ. , λαμβανομένης υπόψη της απολογίας του αθλητή , επιβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1  του κανονισμού της Ε.Ο.Κ., στον αθλητή κ. Καλογιέρι Αλέξανδρο, αθλητή Α.Ο. Άνδρου ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας. Η προβλεπόμενη για την παράβαση ποινή σύμφωνα με το άρθρο 63 ήταν δύο αγωνιστικές αλλά συνεκτιμήθηκε η απολογία του αθλητή  και η προηγούμενη συμπεριφορά που έχει επιδείξει κατά το άρθρο 60 και επιβλήθηκε ποινή μειωμένη. Η ποινή κατά το άρθρο 74 ισχύει από την επόμενη του αγώνα για τον οποίο τιμωρήθηκε.

 

Το πειθαρχικό όργανο του Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Κ. , λαμβανομένης υπόψη της απολογίας του αθλητή , επιβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του κανονισμού της Ε.Ο.Κ., στον αθλητή κ. Βαμβακούση Αριστείδη, αθλητή Α.Ο. Άρης Σύρου ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας. Η προβλεπόμενη για την παράβαση ποινή σύμφωνα με το άρθρο 64 ήταν τρεις αγωνιστικές αλλά συνεκτιμήθηκε η απολογία του αθλητή  και η προηγούμενη συμπεριφορά που έχει επιδείξει κατά το άρθρο 60 και επιβλήθηκε ποινή μειωμένη. Η ποινή κατά το άρθρο 74 ισχύει από την επόμενη του αγώνα για τον οποίο τιμωρήθηκε.

 

Share on Facebook

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο