Δ.Σ.

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ε.Σ.Κ.Κ.

Σας      γνωρίζουμε  τη  σύνθεση  του  νέου   Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ένωσής  μας,  το  οποίο  προέκυψε  μετά  τις  αρχαιρεσίες  της  30ης  Ιουλίου  2020,  με  θητεία  έως  29  Ιουλίου  2024  και  το  οποίο  συγκροτήθηκε  σε  σώμα  στη  συνεδρίαση  της    3  Αυγούστου  2020.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΛΑΧΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΝΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΛΗ : ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΟΝΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΡΙΟΣ  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ