Δ.Σ.

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ε.Σ.Κ.Κ.

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν  το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και το διαδικτυακό συμβούλιο στις 27 Οκτωβρίου συγκροτήθηκε σε σώμα το  νέο ΔΣ ως εξής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΝΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΡΑΒΙΟΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΕΛΗ : ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΡΙΟΣ  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ