ΕΟΚ Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ EOK B Eθνική

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Νίκες Ήττες Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΕΘΝΙΕΘΝΙ 4 2 0 2 174 - 154 20 ΝΝ???
2 ΕΣΠΕΡΕΣΠΕΡ 4 2 0 2 187 - 172 15 ΝΝ???
3 ΦΕΑΝΦΦΕΑΝΦ 4 2 0 2 181 - 166 15 ΝΝ???
4 ΠΑΝΕΛΠΑΝΕΛ 4 2 0 2 150 - 139 11 ΝΝ???
5 <span>Ένωση Ιλίου Α.Ο.</span>Ένωση Ιλίου Α.Ο. 3 1 1 2 140 - 136 4 ΝΗ???
6 ΠΕΝΤΕΠΕΝΤΕ 3 1 1 2 151 - 158 -7 ΗΝ???
7 ΑΧΑΓΑΧΑΓ 3 1 1 2 132 - 141 -9 ΗΝ???
8 <span>Τα Φανάρια ΑΠΑΣ</span>Τα Φανάρια ΑΠΑΣ 3 1 1 2 157 - 152 5 ΝΗ???
9 ΠΑΠΑΓΠΑΠΑΓ 3 1 1 2 157 - 127 30 ΝΗ???
10 ΝΛΗΞΝΛΗΞ 3 1 1 2 154 - 155 -1 ΗΝ???
11 ΑΕΝΚΑΕΝΚ 2 0 2 2 147 - 155 -8 ΗΗ???
12 ΑΡΓΟΑΡΓΟ 2 0 2 2 183 - 196 -13 ΗΗ???
13 ΚΟΡΙΝΚΟΡΙΝ 2 0 2 2 169 - 184 -15 ΗΗ???
14 ΙΩΝΝΦΙΩΝΝΦ 2 0 2 2 107 - 154 -47 ΗΗ???
 
Άνοδος
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός

Share on Facebook

Σχετικές δημοσιεύσεις